Телефонен модем MBLM-2

Телефонен модем MBLM-2 за връзка с m-bus захранващо устройство

MBLM-2 e микропроцесорен двупосочен V32.bis full-duplex модем за телефонна линия, предназначен за отдалечено отчитане на M-bus или други мрежи за дистанционно отчитане. Притежава RS-232С интерфейс за връзка към отчитащия сървър (master modem) или към конвертора на мрежата за дистанционно отчитане (slave modem).

инструкция за експлоатация


Основни технически характеристики на MBLM-2

протокол за връзка V.32 bis / V.22
скорост на връзката 1200/2400/4800/7200/9600/12000/14400 bps
захранващо напрежение 9 Vac/150mA или 12 Vdc/150mA, адаптер 2 mm
мaксималнa консумирана мощност @ 12Vdc < 0.4W (idle), < 0.8W (online)
скорост на серийният порт 2400/4800/9600/19200 bps
работна температура от -20° C до +50° C
температура на съхранение от -50° C до +90° C
влажност на въздуха 40 ÷ 90 %
габаритни размери (HxWxD), mm 125/70/30 mm
степен на защита IP30
маса 160 g

Режим на работа на MBLM-2

МBLM-2 започва работа непосредствено след подаване на захранващо напрежение. След режим на начална инициализация (около 2s), MBLM-2 влиза в режим на приемане на команди (master modem) или очакване на връзка (slave modem). Режимът на работа (master/slave) се определя от състоянието на сигнала RTS (краче 7) на серийния порт, което се следи непрекъснато. Командите са следните:

  • info – връща информация за версията на MBLM-2
  • prm – връща информация за стойностите на запаметените в MBLM-2 програмируеми параметри. Служи и за задаване на нова стойност на някой от параметрите
  • reset – рестартира и инициализира наново МBLM-2
  • dial number – осъществява връзка със зададения с ‘number’ номер. За номер се приемат само цифри. Командата се приема само от master modem. Набирането е само тонално.

Команди info и prm са валидни и при slave modem, когато са изпратени от master modem през телефонната линия. Така master modem може да променя дистанционно програмируемите параметри на slave modem или да проверява текущата им стойност и версията на софтуера на отдалечения модем.