GPRS модул MBGP-A1

GPRS модул MBGP-A1 за връзка с m-bus

MBGP-A1 е специално разработен за използване в мрежите за дистанционно отчитане. Чрез употребата му се постига напълно автоматизирано и централизирано дистанционно отчитане на голяма група мрежи. Данните се предават към до четири независими оператора, всеки от които има достъп само до “собствените” си данни, определени от вида на измерваната величина (вода, електричество, топлоенергия и др.). Служебните настройки на трансивъра (определяне права на достъп за всеки оператор, задаване на мрежови адреси, конфигуриране на мрежови устройства и др.) могат да се извършват от два контролни оператора, които от своя страна нямат достъп до данните, събирани от тарифните уреди.

инструкция за експлоатация


Основни технически характеристики на MBGP-A1

работна честота QUAD BAND (EGSM 850/900/1800/1900 MHz)
брой оператори на данни до 4
брой контролни оператори 2 (контролен оператор и производител)
дисплей 4 светодиода за текущо състояние
захранващо напрежение 150-250 VAC (200-350 VDC)
максимална консумирана мощност < 5 W
влажност на въздуха 40 ÷ 90 %
работна температура от -20° C до +55° C
температура на съхранение от -50° C до +90° C
габаритни размери (HxWxD), mm 105/107/74 mm (без антена)
степен на защита IP44
маса 340 g

Режим на работа на MBGP-A1

За правилната работа на MBGP-A1 в него трябва да е поставена SIM-карта на мобилен оператор с активирана GPRS услуга, като параметрите за достъп (PIN, PUC, access point name, user name, password) трябва да се програмират в паметта на MBGP-A1. Предлагаме безплатен софтуер за целта. С него също така трябва да се програмират следните параметри:

  • IP (v4) на поне един даннов оператор, както и правата му за достъп
  • IP (v4) на контролен оператор и производителя (може да са еднакви или да съвпадат с данновия оператор), като всички последващи настройки могат да се извършват по GPRS от тези два оператора
  • интервал на изпращане на данни
  • време за изпращане на заявка за отчитане

Тези параметри могат да се препрограмират по всяко време (без SIM-картата) от един от двата контролни оператора. Заявката за отчитане е по инциатива на MBGP-A1, вместо на сървъра, тъй като така може да се гарантира съвместимост с всеки мобилен оператор, предоставящ GPRS услуга.