Табло за отчитане MBD-X250

Табло за отчитане MBD-X250

MBD-X250 e отчитащо устройство за тарифните уреди, свързани към m-bus или modbus мрежа чрез импулсни броячи. Предвидено е да се използва в случаите, когато клиентът иска всички уреди за отчитане на битова консумация (вода, ток, топлоенергия, газ) да се отчитат от една точка от инкасатор. Чрез използването му не се налага да се закупуват софтуер и/или модули за отдалечено предаване на данни като GPRS, ethernet или телефонни модеми, но има възможност в бъдеще при желание такива да се добавят и данните за консумация да се виждат както на място, така и да се получават в централна станция. Може да отчита и запаметява данни за до 250 тарифни уреда, свързани в мрежата. Свързва се директно към захранващият конвертор на мрежата (ако мрежата е m-bus) или към уредите (ако мрежата е modbus) . Монтажът му се извършва на врата на табло или шкаф така, че дисплеят да е достъпен до инкасаторите.

инструкция за експлоатация


Основни технически характеристики на MBD-X250

максимален брой устройства за отчитане 250
допустимо захранващо напрежение 55-250 Vаc/ 80-350 Vdc
максимална консумация < 2 W
дисплей символно LCD, 4 реда по 20 символа, с подсветка
клавиатура 6 мембранни бутона
интерфейс 2хRS-232C
влажност на въздуха 40 ÷ 90 %
работна температура от -20° C до +55° C
температура на съхранение от -50° C до +90° C
габаритни размери (HxWxD), mm 72/144/65 mm
монтажен отвор(HxW), mm 67/137 mm, без закръгления
скорост на предаване на информацията 300/2.4k bps
начална настройка на серийните портове 2.4kbps, even parity, 8 bit data, 1 stop
вградена батерия LiMnO2 60mAh
маса 400 g

Режим на работа на MBD-X250

MBD-X250 се включва, настройва и пуска в експлоатация от квалифициран персонал, запознат с инструкцията за монтаж и настройка на MBD-X250. В режим на нормална работа MBD-X250 изписва последователно на дисплея си показанията на отчитаните тарифни уреди. Показанията се сменят на всеки 6 секунди. Показанията за всеки тарифен уред включват потребителски номер (от 0 до 999), вид на измервания консуматив (студена/топла вода, електроенергия, газ и др.), адрес на тарифния уред в m-bus/modbus мрежата, свободен потребителски текст (до 20 символа), стойност и вид на измерваната величина (примерно 465.8 m3 или 44556.3 kWh), точна дата и час.

Показваните данни са с точност до 0.1 от вида на измерваната величина. С натискането на клавиши «стрелка нагоре» и «стрелка надолу» може да се проверят показанията респ. на следващия или предишния уред в списъка.

MBD-X250 стартира отчитане на цялата мрежа четири пъти дневно (в 0ч, 6ч, 12ч и 18ч), като данните от последното отчитане се запазват в енергонезависима памет. Показанието на дисплея е точно информацията от последното отчитане. С натискане на клавиш «ОК» на дисплея се изписва информация за стартовия и текущия брой импулси, преброени от импулсния брояч, свързан към отчитания тарифен уред. След изтичане на 6s без натискане на клавиш MBD-X250 преминава към показание на текущо измерените данни за следващия уред в списъка. С натискането на клавиши «стрелка наляво» и «стрелка надясно» може да се проверят данните за показвания в момента тарифен уред, запаметени в началото на всеки месец (първо число, 0ч) за до 12 месеца назад.

Данните се изписват със стойността и вида на измерваната величина, с датата на измерването. След изтичане на 6s без натискане на клавиш MBD-X250 преминава към показание на текущо измерените данни за следващия уред в списъка. При спиране на захранването уредът продължава да работи в режим на минимална консумация, докато позволява зарядът на вградената батерия (около 7 дни при напълно заредена батерия). Дисплеят не свети. При възстановяване на захранването се възстановява и показанието на дисплея. При спиране на захранването за време, при което батерията би се разредила напълно, е възможно изгубване на настройките за текуща дата и час, но не и за данните от тарифните уреди, които се запазват в енергонезависима памет.