IEC 62056-21 конвертор към modbus - ELM-07S

IEC 62056-21 converter to modbus RTU and TCP

IEC 62056-21 е сериен протокол за предаване на данни, използван предимно при битови и промишлени електромери. Тъй като е ASCII-базиран - обикновено предаваната информация е доста обемна като количество байтове, което води до време за четене от порядък на 5-10 секунди (в зависимост какви данни предава уредът). Отделно от това, при истинско дистанционно отчитане това би довело до по-големи разходи за предаване на данните, особено ако се използва GSM/GPRS подход. Тук идва ролята на конвертор ELM-07S, който има интерфейс към уреди с IEC 62056-12 и галванично разделен modbus интерфейс.

Уредът периодично чете всички зададени устройства (по тяхната 8-разрядна идентификация) и преобразува прочетените данни в определени modbus регистри. При поискване външен контролер може да прочете желаните modbus регистри през modbus RTU и/или modbus TCP. Тъй като обикновено електромерите се произвеждат с драйвери за до 32 уреда в една RS-485 мрежа - в ELM-07S е предвидена поддръжка на до 32 подчинени устройства, като за всяко от тях има заделена modbus памет за до 63 различни стойности/регистри, прочетени от IEC 62056-21. В общият случай това би трябвало да е напълно достатъчно за всички важни данни, но при специални поръчки можем да увеличим броя на регистрираните данни.

ELM-07S е решение за централизирано отчитане на потребление на ток, тъй като интернет връзка е лесно достъпна и постижима без сериозни разходи за поддръжка и комуникация.

инструкция за експлоатация


Технически характеристики на ELM-07

максимален брой на IEC62056-21 устройства в мрежа 32
маскимален брой декодирани IEC62056-21 регистри 63
захранващо напрежение 165 - 235 VAC
консумирана мощност < 5 W
скорост на интерфейс RS-485 за IEC 62056-21 300/1200/2400/4800/9600/19200/38400/115200 bps, 7 data bits, Even
скорост на интерфейс Modbus RTU 300/1200/2400/4800/9600/19200/38400/115200 bps, 8 data bits, None
работна температура от -20° C до +50° C
температура на съхранение от -50° C до +90° C
влажност 40 ÷ 90 %
размери (HxWxD), mm 105/107/74 mm
степен на защита IP20
дисплей 3 LEDs (on, IEC comm., Modbus comm.)
маса 475 g

Начин на работа на ELM-07S

ELM-07S се захранва от мрежата, тъй като е предвиден за монтаж в промишлени табла и/или инсталации. Монтажът му е на стандартна DIN-шина.

ELM-07S започва работа веднага след захранване със следната последователност:

Начална инициализация (0.2-0.3 s)

  • в първите 0.2-0.3s устройството се инициализира. Светодиод ‘on’ (turned on) свети;
  • след 10s ELM-07 започва да чете зададените в паметта му IEC62056-21 устройства, като процесът се повтаря след зададеното време за четене.

Normal operation

В нормален режим ELM-07 изчаква зададен програмируем период от време и след това изчита последователно всички програмирани в паметта му IEC62056-21 устройства. За всяко от максимум 32-те устройства са предвидени по 126 Modbus регистри, които се обновяват при всяко четене на IEC62056-21 устройствата. Стойността на всеки IEC62056-21 регистър се записва в два Modbus регистъра. Преди четене на устройствата е необходимо програмирането им в паметта на ELM-07S, както и списъкът регистри за четене по IEC62056-21 протокол. Устройства за четене може да се добавят/изтриват, или да се променят техните регистри за четене по всяко време. Modbus-регистрите може да се достъпват по всяко време както по RTU RS-485, така и по TCP – напълно независимо.

Всички връзки са изведени на клеми, с изключение на Ethernet 10/100, която е на стандартен RJ-45 куплунг.

Описание на клемите и начина на свързване може да се види в "Инструкция за експлоатация".