Ethernet конвертор MBET-2

Ethernet converter MBET-2 for m-bus systems

MBET-2 е internet/LAN конвертор за използване предимно в системи за дистанционно отчитане. Като устройство основно е предвидено за използване с m-bus системи за отчитане, но може да се използва и за други цели. Има сериен RS-232 интерфейс за свързване към захранващ m-bus конвертор (MBRS-xx) или за настройка на основни мрежови параметри с помощта на персонален компютър. MBET-2 позволява на шест различни оператора с различни IP адреси да четат данни от мрежата, като правата за достъп на всеки оператор са специфични. Могат да се настройват автоматични отчети в точно определена дата/ден от седмицата и час, така че да се оптимизират данните за калкулации в основния софтуер. Параметри могат да се настройват и през интернет или LAN мрежата, стига операторът да има разрешен достъп до тях.

MBET-2 е евтино решение за централизирано отчитане на потребление на ток, вода и т.н, тъй като интернет връзка е лесно достъпна и постижима без сериозни разходи за поддръжка и комуникация.

user manual


Технически характеристики на MBET-2

протокол за връзка TCP/IP
скорост 10/100 MBit
захранващо напрежение 6-9 Vac/200mA или 5-12 Vdc/200mA, adapter 2 mm
консумирана мощност @ 12Vdc < 1 W
скорост на серийния порт 300/1200/2400/4800/9600/19200/38400 bps
работна температура от -20° C до +50° C
температура на съхранение от -50° C до +90° C
влажност 40 ÷ 90 %
размери (HxWxD), mm 100/55/30 mm
степен на защита IP30
дисплей 4 LEDs (on, link, comm /local communication/, line)
маса 100 g

Начин на работа на MBET-2

MBET-2 се захранва чрез външен адаптер 6-9 Vac/200 mA или 5-12 Vdc/200mA. Препоръчваме адаптер 6-12 Vdc/5W. Захранващото напрежение не бива да надвишава 20 Vdc/15 Vac.

МBET-2 започва работа веднага след подаване на захранващо напрежение. След инициализация (около 2s), MBET-2 влиза в режим “Command mode” /проверява за време на свързване към сървър/. Връзката със сървърите се инициира от MBET-2 (клиент), тоест конверторът може да се свърже в локална мрежа без истински статичен IP адрес. Всички сървъри за контакт обаче задължително трябва да са със статични реални IP адреси, в противен случай няма как да се осъществи връзка.

MBET-2 може да се свързва до максимум 6 различни сървъра - 4 оператори на данни и 2 контролни. Операторите на данни не могат да променят настройки на MBET-2, докато контролните оператори могат само това, но не и да четат данни от m-bus мрежата. Ако е необходимо конкретен оператор да има достъп и до двете функционалности - трябва да бъде посочен и като двете в настройките на конвертора. Предвиден е и разделен достъп за данновите оператори - всеки оператор има достъп до данните за точно определени консумативи. Или, отчитащият вода не може да прочете данните за потребена електроенергия. MBET-2 се опитва да се свърже с всички зададени сървъри последователно през точно определено време. Това време е настройваем параметър и започва от 1 астрономически час. Когато някой от сървърите приеме заявката за връзка от клиента (MBET-2), конверторът първо изпраща пакет, с който се обозначава. Така сървърът знае с кой 'разговаря', за всеки конвертор следва да се зададе уникален мрежов номер (настройка на MBET-2). Оттам нататък каналът е 'отворен' за прехвърляне на данни или промяна на настройките на ethernet конвертора. По принцип след края на комуникацията сървърът е длъжен да затвори връзката. Така или иначе, ако до 2 минути не се разменят никакви пакети с информация, MBET-2 затваря връзката и преминава към следващия по ред сървър в списъка. Този процес се повтаря периодично - според настроеното в конвертора.

Програмирането на началните параметри е важно и включва настройка на LAN/WAN мрежовите параметри (IP-address, gateway IP-address, network mask, IP-address на контролен сървър, нов MAC-адрес ако се получи конфликт и т.н) и настройка на параметрите за четене и предаване на данни за отчитанията. Тези параметри трябва първо да се настроят през RS-232 порта, след това при установяване на връзка контролен оператор може да променя и настройва отново тези параметри ако има нужда.

All the connectors of MBЕТ-2 are at the back of the device - these are Power supply, RS-232 port and LAN connector. The cable, connecting MBET-2 to an m-bus converter type MBRS (RS-232 RJ45-RJ45 cross) is part of the package. The cable for initial programming (RS-232 DB9-RJ45 cross) is not delivered with MBET-2 as it is part of the package of every m-bus converter type MBRS.