Ethernet към RS-485 конвертор MBET-3

Ethernet converter MBET-3 for modbus RTU systems

MBET-3 е internet/LAN конвертор за използване предимно в системи за дистанционно отчитане. Като устройство основно е предвидено за използване с modbus или m-bus системи за отчитане, но може да се използва и за други цели. Има сериен RS-485 и/или RS-232 интерфейс за свързване към RS-485 мрежа или за настройка на основни мрежови параметри с помощта на персонален компютър. MBET-3 позволява на шест различни оператора с различни IP адреси да четат данни от мрежата, като правата за достъп на всеки оператор са специфични. Разполага с DHCP за улеснение при инсталирането, но ако се използва DHCP уредът най=вероятно ще работи само в режим 'клиент' (тоест ще се свързва към външни сървъри). Параметри могат да се настройват и през интернет или LAN мрежата, стига операторът да има разрешен достъп до тях.

MBET-3 е решение за централизирано отчитане на потребление на ток, вода и т.н, тъй като интернет връзка е лесно достъпна и постижима без сериозни разходи за поддръжка и комуникация.

user manual


Технически характеристики на MBET-3

протокол за връзка TCP/IP
скорост 10/100 MBit
захранващо напрежение 150 - 250 VAC
консумирана мощност < 1 W
скорост на интерфейс RS-485/RS-232 1200/2400/4800/9600/19200/38400/115200 bps
работна температура от -20° C до +50° C
температура на съхранение от -50° C до +90° C
влажност 40 ÷ 90 %
размери (HxWxD), mm 105/107/74 mm
степен на защита IP30
дисплей 3 LEDs (on, comm, Tx)
маса 320 g

Начин на работа на MBET-3

MBET-3 се захранва от мрежата, тъй като е предвидено за монтаж в промишлени табла и/или инсталации. Монтажът му е на стандартна DIN-шина.

МBET-3 започва работа веднага след подаване на захранващо напрежение. След инициализация (около 2s), MBET-3 влиза в режим “Command mode” /проверява за време на свързване към сървър/. Уредът може да работи в два режима - клиент или сървър. При режим 'клиент' връзката със сървърите се инициира от MBET-3, тоест конверторът може да се свърже в локална мрежа без истински статичен IP адрес. Всички сървъри за контакт обаче задължително трябва да са със статични реални IP адреси, в противен случай няма как да се осъществи връзка.

MBET-3 може да се свързва до максимум 6 различни сървъра - 4 оператори на данни и 2 контролни. Операторите на данни не могат да променят настройки на MBET-3, докато контролните оператори могат само това, но не и да четат данни от m-bus мрежата. Ако е необходимо конкретен оператор да има достъп и до двете функционалности - трябва да бъде посочен и като двете в настройките на конвертора. Предвиден е и разделен достъп за данновите оператори - всеки оператор има достъп до данните за точно определени консумативи. Или, отчитащият вода не може да прочете данните за потребена електроенергия. MBET-3 се опитва да се свърже с всички зададени сървъри последователно през точно определено време. Това време е настройваем параметър и започва от 1 астрономически час. Когато някой от сървърите приеме заявката за връзка от клиента (MBET-3), конверторът първо изпраща пакет, с който се обозначава. Така сървърът знае с кой 'разговаря', за всеки конвертор следва да се зададе уникален мрежов номер (настройка на MBET-3). Оттам нататък каналът е 'отворен' за прехвърляне на данни или промяна на настройките на ethernet конвертора. По принцип след края на комуникацията сървърът е длъжен да затвори връзката. Така или иначе, ако до 2 минути (по подразбиране, това време може да се променя) не се разменят никакви пакети с информация, MBET-3 затваря връзката и преминава към следващия по ред сървър в списъка. Този процес се повтаря периодично - според настроеното в конвертора.

В режим 'сървър' уредът очаква заявки за връзка от до 6 различни IP адреса. Ако заявката дойде на точно определен порт и съответното IP е разрешено за контакт - установява се двустранна връзка и могат да се обменят данни върху TCP/IP протокол. Самият протокол с валидни данни е разработка на Gineers и се предоставя при необходимост на клиентите.

Програмирането на началните параметри е важно и включва настройка на LAN/WAN мрежовите параметри (IP-address, gateway IP-address, network mask, IP-address на контролен сървър, нов MAC-адрес ако се получи конфликт и т.н) и настройка на параметрите за четене и предаване на данни за отчитанията. Тези параметри трябва първо да се настроят през RS-232/RS-485 порта, след това при установяване на връзка контролен оператор може да променя и настройва отново тези параметри ако има нужда.

Всички връзки са изведени на клеми, с изключение на Ethernet, която е на стандартен RJ-45 куплунг.