M-bus модули за отдалечено предаване

М-bus (Meter-bus) e нов европейски стандарт за дистанционно отчитане на тарифни уреди, както и за различни типове сензори. Отчитането на уредите може да стане по различни начини - от директното прочитането на показанието на уредите от инкасатори до пълното дистанционно отчитане на всички уреди в обща мрежа посредством GPRS технология. Използването на m-bus интерфейс позволява изцяло електронно отчитане на данните с всичките предимства, следващи от това.

Вариантите за крайно отчитане на уредите и изготвяне на справки и калкулации са два:

  • директно свързване на отчитащо устройство (PC, laptop, PDA и др.) към m-bus захранващ конвертор
  • предаване на данните към отдалечени дестинации чрез GPRS, Ethernet или телефонна линия

За първият вариант сме разработили уред за отчитане и показване данните на всички уреди в мрежата вместо персонален компютър със софтуер.

За вторият вариант сме разработили модули, които се свързват към главния захранващ конвертор на мрежата и предават информацията към произволна дестинация. Тези модули са с предвидена възможност за свързване към n на брой мрежи, така че да може да се постигне централизиране на отчитането, без да се повиши неимоверно цената на системата. За момента предалагаме варианти с GPRS технология, предаване през ethernet и предаване през телефонна линия.

Каталог уреди за дистанционно отчитане

Разработени и в наличност са следните модули

M-bus модул за отдалечено предаване на данни MBGP-A1

MBGP-A1

GPRS модул за свързване към M-bus захранващо устройство

Виж детайли
M-bus ethernet converter MBET-2

MBET-2

Ethernet/LAN конвертор за свързване към m-bus мрежи

Виж детайли
Телефонен модем за отдалечено предаване на данни MBLM-2

MBLM-2

Телефонен модем за свързване към M-bus захранващо устройство

Виж детайли
Дисплей за отчитане MBD-X250

MBD-X250

Самостоятелно табло за отчитане на уредите, за свързване към главен m-bus конвертор или modbus мрежа

Виж детайли

Видове m-bus модули за отдалечено предаване

Предлаганите от нас m-bus модули за отдалечено предаване са три основни типа: за предаване на информацията чрез GPRS технология, за предаване чрез ethernet и предаване през телефонна линия. И трите вида устройства са снабдени с вход RS-232, чрез който се свързват с главното захранващо устройство на m-bus мрежата. GPRS модулите могат да работят с произволен мобилен оператор, поддържащ GPRS услуга. За целта трябва да има поставена SIM-карта в модула и да се запаметят необходимите данни за връзката в паметта на модула. Това се извършва с наш конфигурационен софтуер, като след това тези настройки не могат да се променят от операторите, събиращи данни.

Ethernet модулите позволяват получаване на данните от отчитането през локална компютърна мрежа. Ethernet модула е организиран подобно на GPRS модула - разделяне между функциите и възможностите на контролни и даннови оператори. Подходящ е за използване в сгради, където има прокарана локална мрежа/интернет, тъй като позволява без сериозна инвестиция да се постигне централизирано напълно автоматизирано отчитане.

Телефонните модеми на Gineers позволяват получаване на данните от отчитането през телефонна линия. Подходящ е за използване, когато няма изградена локална мрежа/интернет, тъй като позволява без сериозна инвестиция да се постигне централизирано напълно автоматизирано отчитане през телефонен пост.

Всички типове модули без модемите се захранват от стандартна мрежа 220/230 VAC, като е осигурена безпроблемната им работа при спадане на напрежението до 170 VAC. Модемите работят с външни адаптери 220VAC/12VDC.

Имаме предвиден вариант и за отчитане от една точка на всички уреди в мрежата - модул MBD-X250. Това е уред с достатъчно голям LCD дисплей за визуализиране на информацията от всички уреди в мрежата. Има възможност за програмиране на текстова информация, така че уредите лесно да се идентифицират от инкасатор. Помни в енергонезависима памет натрупани отчети до 1 година назад. Монтира се обикновено в индустриално табло на лицев панел. Може да се свърже както към захранващ m-bus конвертор, така и към modbus мрежа. Като опция към него може да се свърже допълнително някои от посочените по-горе модули, за да се предават данните на отдалечено място в централна станция.

Сигурност

При проектирането на устройствата са взети мерки срещу евентуални опити за манипулиране на данните, събирани през модулите. Разрешава се достъп на няколко броя оператори за данни, като контролните оператори са независими както един от друг, така и от данновите такива. Служебната информация се записва еднократно от производителя или при монтажа и привеждането на системата в експлоатация.