Варметър VАR4080

Ватметър VA4080

VAR4080 e цифров измервателен, напълно програмируем уред от серия 4080, изграден на базата на микроконтролери. Показва текущата измерена реактивна електрическа мощност. Монтажът на VAR4080 се извършва на табло в командна зала на електрическите подстанции.

инструкция за експлоатация


VAR4080 се предлага в следните разновидности*:

- базова версия - измерва и показва текущата мощност - реактивна
D двоен дисплей, показва едновременно текущата активна и реактивна мощност
R допълнителни безпотенциални контакти за сигнализация
C потребителското меню е защитено с код срещу неправомерен достъп от неоторизирани лица
X потребителското меню не позволява промяна на параметрите
* - Всяка версия на уреда може да се поръча както самостоятелно, така и в комбинация с други версии.

Основни технически характеристики на VАR4080

номинално входно напрежение 100 VAC (възможно е и друго номинално напрежение при поръчка)
номинален входен ток 5 AAC (възможен и и друг номинален ток при поръчка)
обхват на захранващото напрежение 55-250 VAC (80-350 VDC)
дисплей яркочервен, 4-разреден, видима област 76х25 mm, виолетов филтър
грешка на измерване < 2.5% rgd + 8d за реактивна мощност
цикъл на измерване < 1 s
брой безпотенциални контакти до 3 броя
консумирана мощност < 3 W
работна температура от 0° C до 55° C
температура на съхранение от -50° C до +90° C
габаритни размери (H/W/D) 48/96/85 mm или 96/96/85 mm (без клеми); 48/96/95 mm или 96/96/95 mm (с клеми)
монтажен отвор (H/W) 43x90 mm или 90x90 mm квадратен, центриран, без закръгления
степен на защита IP52 отпред (монтиран на табло), IP31 отзад
маса 320 g

Режим на работа на VАR4080

Електрическо свързване на VАR4080

Параметри, които могат да се настройват чрез потребителското меню:

  • номинално първично напрежение и позиция на десетичната точка
  • номинален първичен ток и позиция на десетичната точка
  • знак - включено/изключено, на показваната мощност
  • мигане на дисплея
  • горна и долна граница за измерваната мощност
  • хистерезис и закъснение при включване на релетата