Честотомер F4080

Честотомер F4080

F4080 e цифров измервателен, напълно програмируем уред от серия 4080, изграден на базата на микроконтролери. Предназначен е за измерване на честота 50/60Hz в електрически подстанции и промишлени предприятия. F4080 се захранва от измерваното напрежение. Има изведени безпотенциални контакти за сигнализация при излизане на измерванaтa честота извън предварително зададени граници. Монтажът на F4080 се извършва на табло в командна зала на електрическите подстанции.

инструкция за експлоатация


F4080 се предлага в следните разновидности*:

- базова версия - няма изведени безпотенциални контакти, потребителското меню е достъпно за обслужващия персонал
R Изведени са три затварящи (или отварящи-при поръчка) безпотенциални контакта, задействащи при достигане на предварително програмирани нива на напрежението
C потребителското меню е защитено с код срещу неправомерен достъп от неоторизирани лица
X потребителското меню не позволява промяна на параметрите
* - Всяка версия на уреда може да се поръча както самостоятелно, така и в комбинация с която и да е от другите версии на уреда.

Основни технически характеристики на F4080

номинална входна честота 50/60 Hz
работен честотен диапазон 20 - 300 Hz
диапазон на захранващото напрежение 55-250 VAC/ 30-270 VAC
входно съпротивление на измервателната верига min 200kOhm
дисплей яркочервен, 4-разреден, видима област 76х25 mm, виолетов филтър
грешка на измерване < 0.3 % rgd + 2 digit
цикъл на измерване < 1 s
брой безпотенциални контакти до 3 броя
консумирана мощност < 3 W
работна температура от 0° C до 55° C
температура на съхранение от -50° C до +90° C
габаритни размери (H/W/D) 48/96/85 mm или 96/96/85 mm (без клеми); 48/96/95 mm или 96/96/95 mm (с клеми)
монтажен отвор (H/W) 43x90 mm или 90x90 mm квадратен, центриран, без закръгления
степен на защита IP52 отпред (монтиран на табло), IP31 отзад
маса 320 g

Режим на работа на F4080

Параметри, които могат да се настройват чрез потребителското меню:

  • ниво на ниска честота
  • ниво на висока честота
  • мигане на дисплея при висока/ниска честота
  • хистерезис
  • закъснение на задействане