Амперметър АМ4080

Амперметър AM4080

АМ4080 e цифров измервателен, напълно програмируем уред от серия 4080, изграден на базата на микроконтролери. Измерва ток от 0 до 10АAC/АDC (при свързване на външен шунт или безконтактен токов датчик може да измерва ток с максимална стойност, определена от шунта или датчика). Може да се свързва директно към токов трансформатор с максимален вторичен ток 10ААC. Има изведени безпотенциални контакти за сигнализация при излизане на измервания ток извън предварително зададени граници (опция “R”). Монтажът на АМ4080 се извършва на табло в командна зала на електрическите подстанции.

инструкция за експлоатация


AM4080 се предлага в следните разновидности*:

- (A/D) базова версия - няма изведени безпотенциални контакти, потребителското меню е достъпно за обслужващия персонал
A за измерване на променлив ток
D за измерване на постоянен ток
S за измерване на ток с външен шунт
E за измерване на ток с външен токов датчик (необходимо е уточняване на вида и типа на датчика от клиента)
R Изведени са три затварящи (или отварящи-при поръчка) безпотенциални контакта, задействащи при достигане на предварително програмирани нива на тока
C потребителското меню е защитено с код срещу неправомерен достъп от неоторизирани лица
X потребителското меню не позволява промяна на параметрите
* - Всяка версия на уреда може да се поръча както самостоятелно, така и в комбинация с други версии; версиите, които не могат да се комбинират помежду си, са "А" и "D", както и "S" и "E". Една от двете опции - "А" или "D" трябва да се укаже задължително.

Основни технически характеристики на АМ4080

измерване на постоянен и/или променлив ток
максимален входен ток 10 АAC/ADC (претоварване до 10 пъти за 100 ms)
максимално съпротивление на вградения шунт 0.010 Ohm @ 5 AAC/ ADC; 0.005 Ohm @ 10 AAC/ ADC
обхват на захранващото напрежение 55-250 VAC (80-350 VDC)/ 30-270 VAC (42-380 VDC)
дисплей яркочервен, 4-разреден, видима област 76х25 mm, виолетов филтър
грешка на измерване < 0.8 % rgd + 2 digit
цикъл на измерване < 1 s
брой безпотенциални контакти до 3 броя
консумирана мощност < 3 W
работна температура от 0° C до 55° C
габаритни размери (H/W/D) 48/96/85 mm или 96/96/85 mm (без клеми); 48/96/95 mm или 96/96/95 mm (с клеми)
монтажен отвор (H/W) 43x90 mm или 90х90 mm квадратен, центриран, без закръгления
степен на защита IP52 отпред (монтиран на табло), IP31 отзад
маса 320 g

Режим на работа на АМ4080

Параметри, които могат да се настройват чрез потребителското меню:

  • номинален (първичен) ток
  • позиция на десетичната точка
  • ниво на минимално допустим ток
  • ниво на максимално допустим ток
  • мигане на дисплея при високо/ниско ниво
  • хистерезис
  • закъснение на задействане