Киловолтметър KV4080

Киловолтметър KV4080

КV4080 e цифров измервателен, напълно програмируем уред от серия 4080, изграден на базата на микроконтролери. Предназначен е за измерване на средно/високо напрежение в електрически подстанции. КV4080 измерва вторичното напрежение на напреженов трансформатор с номинално вторично напрежение 100V (или друго номинално напрежение по желание на клиента в граници 60-200VAC) и показва първичното напрежение в kV. KV4080 се захранва от измерваното напрежение. Монтажът на KV4080 се извършва на табло в командна зала на електрическите подстанции.

инструкция за експлоатация


KV4080 се предлага в следните разновидности*:

- базова версия - няма изведени безпотенциални контакти, потребителското меню е достъпно за обслужващия персонал
R Изведени са три затварящи (или отварящи-при поръчка) безпотенциални контакта, задействащи при достигане на предварително програмирани нива на напрежението
C потребителското меню е защитено с код срещу неправомерен достъп от неоторизирани лица
X потребителското меню не позволява промяна на параметрите
* - Всяка версия на уреда може да се поръча самостоятелно, като версия "R" може да се комбинира с която и да е от другите версии на уреда - "C" и и "X".

Основни технически характеристики на KV4080

номинално входно напрежение 100 VAC
минимално входно напрежение 30 VAC
максимално входно напрежение 270 VAC
входно съпротивление на измервателната верига min 200kOhm
дисплей яркочервен, 4-разреден, видима област 76х25 mm, виолетов филтър
грешка на измерване < 0.5 % rgd + 2 digit
цикъл на измерване < 1 s
брой безпотенциални контакти до 3 броя
консумирана мощност < 3 W
работна температура от 0° C до 55° C
температура на съхранение от -50° C до +90° C
габаритни размери (H/W/D) 48/96/85 mm или 96/96/85 mm(без клеми); 48/96/95 mm или 96/96/95 mm (с клеми)
монтажен отвор (H/W) 43/90 mm или 90x90 mmквадратен, центриран, без закръгления
степен на защита IP52 отпред (монтиран на табло), IP31 отзад
маса 320 g

Режим на работа на KV4080

Параметри, които могат да се настройват чрез потребителското меню:

  • номинално първично напрежение
  • позиция на десетичната точка
  • ниво на ниско напрежение
  • ниво на високо напрежение
  • мигане на дисплея при високо/ниско напрежение
  • хистерезис
  • закъснение на задействане