Волтметър V4080

Волтметър V4080

V4080 e цифров измервателен, напълно програмируем уред от серия 4080, изграден на базата на микроконтролери. Измерва напрежение от 0V до 270VAC/ 380VDC (при специална поръчка до 600VAC/ 800VDC). V4080 може да измерва собственото си захранващо напрежение (базов вариант без опции, минимално напрежение 30VAC/42VDC) или напрежението на допълнителен вход за измерване на напрежение (версия “L” или “H”). Има изведени безпотенциални контакти за сигнализация при излизане на измерваното напрежение извън предварително зададени граници (опция “R”). Монтажът на V4080 се извършва на табло в командна зала на електрическите подстанции.

инструкция за експлоатация


V4080 се предлага в следните разновидности*:

- (A/D) базова версия - няма изведени безпотенциални контакти, потребителското меню е достъпно за обслужващия персонал
A за измерване на променливо напрежение
D за измерване на постоянно напрежение
L изведен е допълнителен вход за напрежение, минимално входно напрежение 0 VDC/VAC, максимално входно напрежение 270 VAC/ 380 VDC
H изведен е допълнителен вход за напрежение, минимално входно напрежение 0 VDC/VAC, максимално входно напрежение 600 VAC/ 800 VDC
R Изведени са три затварящи (или отварящи-при поръчка) безпотенциални контакта, задействащи при достигане на предварително програмирани нива на напрежението
C потребителското меню е защитено с код срещу неправомерен достъп от неоторизирани лица
X потребителското меню не позволява промяна на параметрите
* - Всяка версия на уреда може да се поръча както самостоятелно, така и в комбинация с други версии; верс, които не могат да се комбинират помежду си, са “А” и “D”, както и “L” и “H”. Една от двете опции - “А” или “D” трябва да се укаже задължително.

Основни технически характеристики на V4080

измерване на постоянно и/или променливо напрежение
минимално входно напрежение 0 VAC/ VDC; 30 VAC/ 42 VDC; 55 VAC/ 80 VDC
максимално входно напрежение 270 VAC/ 380 VDC; 600VAC/ 800VDC
входно съпротивление на измервателната верига min 200kOhm
дисплей яркочервен, 4-разреден, видима област 76х25 mm, виолетов филтър
грешка на измерване < 0.5 % rgd + 2 digit
цикъл на измерване < 1 s
брой безпотенциални контакти до 3 броя
консумирана мощност < 3 W
работна температура от 0° C до 55° C
температура на съхранение от -50° C до +90° C
габаритни размери (H/W/D) 48/96/85 mm или 96/96/85 mm (без клеми); 48/96/95 mm или 96/96/95 mm (с клеми)
монтажен отвор (H/W) 43x90 mm или 90x90 mm квадратен, центриран, без закръгления
степен на защита IP52 отпред (монтиран на табло), IP31 отзад
маса 320 g

Режим на работа на V4080

Параметри, които могат да се настройват чрез потребителското меню:

  • ниво на ниско напрежение
  • ниво на високо напрежение
  • мигане на дисплея при високо/ниско напрежение
  • хистерезис
  • закъснение на задействане