Конфигурационна програма SCT

Конфигурационна програма SCT

Програма "Sct" е разработена, за да може да се настройва и калибрира интелигентният преобразувател Scale transducer на Gineers. Реално погледнато програмата представлява електронна везна, която чете данни за измерване през сериен интерфейс. Тъй като платка Scale transducer е максимално минимизирана, тя не разполага с дисплей и клавиатура. Затова настройката и се извършва с тази програма, а иначе платката е интегрирана в някакъв уред.

Програмата работи под операционна система Windows 95/98/2000/XP.

инструкция за експлоатация


Обща информация

В програмата се настройват основните метрологични параметри на изгражданата везна - прозорецът в лявата част на екрана. Основните параметри на електронна везна са броят метрологични дискрета и стойността на измервателното деление. Всички други параметри при работа на везната са зависими от тези, следователно са заложени твърдо като константи в програмата на платката, така че да удовлетворяват стандарт за измерване БДС EN 45501:2001.

Другото, което трябва да се направи, е да се калибрира везната. В централната част на прозореца на програмата има дисплей, който динамично се опреснява с измерването от аналогово-цифровият преобразувател на платката. По този дисплей потребителят калибрира везната, а също така след като е направил това, вижда показанието в килограми или грамове.

Направени калибрации и настройки могат да се запаметяват и да се зареждат от файл, ако е необходимо след време пре-калибриране или настройка на същата платка.

Програмата е пробвана под Win95/98/2000/XP. Компютърът задължително трябва да има сериен RS-232 порт.