Терминална програма GiCOM

Терминална програма GiCOM

Програма "GiCOM" е разработена за тестване, диагностика и настройка на комуникация между компютър и друго устройство през сериен RS-232 порт. Тъй като отдавна се занимаваме с предаване на данни през сериен порт, често ни се е налагало да ползуваме диагностични програми, за да открием проблем в комуникацията. Понеже няма безплатни такива, които да съдържат всички необходими и използвани функции, в края на краищата си написахме собствена. Предлагаме я за безплатно изтегляне в секция Изтегляне

Програмата работи под операционна система Windows 95/98/2000/XP. Би трябвало да работи и под Vista, но не е тествана.

инструкция за експлоатация


Обща информация

В програмата може да се избира и настройва произволен сериен порт на компютъра (до номер 25), като абсолютно всички параметри на серийният порт могат да се настроят спрямо приетите стандарти за предаване RS-232C. Възможно е да се управлява RTS линията, ако комуникацията е RS-485. Командите, които се изпращат през серийният RS-232 порт могат да бъдат както числа в hex(с префикс #), така и ASCII символи. При изпращане на команда тя се запаметява в Combo box-a, за да не се налага да се пише повторно (тъй като в някои случаи има доста дълги команди). При получване на данни, в тях се разпознават и визуализират с кода им специалните ASCII символи, а CR се приема като слизане на нов ред. Следи се броят на получени/изпратени байтове, като ако информацията от полето за получаване не е достатъчна - с бутон "More >>" се отваря подробен прозорец с всички получени байтове. Прозорецът съдържа номера на получения байт, стойността му в hex, ASCII и десетично число. Има предвидена възможност да се зареди текстов файл с команди, като всяка команда трябва да е написана на нов ред. След това от програмата могат автоматично да се изпратят всички команди, като се настройва период от време между отделните команди.

Получените данни могат да се разпечатат или запаметят в текстов файл. Файлът е изключително подробен и позволява проследяване на получената информация. Изчислява се също времето за получаване на байтовете (засега не работи), както и чек-сума на получените байтове - виж чек-кутийките под настройките на серийния порт.

При включване на програмата не се отваря избраният сериен порт, работа се започва при свързване с настроеният такъв. Настройките се запазват в *.ini файл с името на програмата. Запаметяването се извършва при затваряне на програмата.

Това е първа версия, тествана е при нас, но ще сме благодарни за обратна връзка при откриване на някакви бъгове в нея. Всякакви коментари и предложения за добавяне на функции са добре дошли и ще бъдат своевременно изпълнени безплатно.

Програмата е пробвана под Win95/98/2000/XP. Ще бъде тествана и под Vista в близко бъдеще.