Везна за вграждане SCT-1

Везна за вграждане SCT-1

SCT-1 е самостоятелна платка везна, предназначена за вграждане в по-големи и сложни устройства. Използва се предимно при дозиращи процеси, когато се налага теглоизмерване. Състои се от аналогово-цифров преобразувател, памет, сериен интерфейс и микроконтролер с подходяща програма. Захранва се с 8-30V DC. Калибрирането на везната, както и последващо измерване на тегло се извършват само през сериен интерфейс RS-232, използвайки специализиран софтуер на Gineers. Предоставяме протоколите за обмен на информация с платката безплатно.

инструкция за експлоатация


SCT-1 се предлага със следните параметри и функции:

брой измервателни деления 500 - 30 000, стъпка 500
стойност на измервателното деление 1,2,5*10ˆк гр., К = -1 ÷ 6
позиция на десетичната точка 1
начално “хващане на нула” ±10%
процент от обхвата за работа на бутон ZERO ±2%
скорост на следене на нула 0,5е/1s
процент от обхвата за работа на функция ТАРИРАНЕ 50%
максимално показание Мах + 8е

Основни технически характеристики на SCT-1

измерване на тегло чрез преобразуване на сигнал от тензометричен сензор
входно съпротивление на измервателната верига > 1 MOhm
изходно съпротивление на сензора 82 Ohm ÷ 2 kOhm
тип свързване на сензора 4/6-проводно
чувствителност 2.0uV
максимален измерителен обхват 20mV
максимална дължина на свързващите проводници при 4-проводно свързване 5m; кабел тип LIYCY 4x0.5mm2
сериен интерфейс RS-232 стандартно; RS-485 опция
цикъл на измерване 0.1s ÷ 3 s
грешка на измерване 0,5е; за клас III - според БДС EN 45501:2001
консумирана мощност < 0.4 W
работна температура от -10° C до +40° C
температура на съхранение от -50° C до +90° C
габаритни размери (H/W/D) 77/55/15 mm (с елементи)
монтаж 4 отвора 3 mm в краищата на платката
захранващо напрежение 8 ÷ 30V DC
маса 35 gr

Допълнителна информация