Повторител към сериен порт Repeater

Повторител към сериен порт Repeater

Програма Repeater е прост повторител на текстови файлове към сериен порт. В програмата се указва текстов файл, който след това се изпраща през сериен порт RS-232 към някакво устройство. Има предвиден вариант да работи с термоетикетиращ принтер на Datecs - т.е програмата добавя необходимите тагове в текста, така че принтерът да отпечата етикет.

Програмата работи под операционна система Windows 95/98/2000/XP.