Програми, свързани с m-bus системи за дистанционно отчитане

Предлагаме две основни програми за отчитане - версия за директно отчитане през конвертор и версия за дистанционно отчитане през GPRS комуникация. Всяка има своите предимства в зависимост от това какво цели потребителят.

От гледна точка на отчитането, справките и калкулациите двете програми притежават идентични функции, но GPRS сървърът има разширени възможности за дефиниране на мрежи и комуникация.

Каталог дистанционно отчитане

Разработени и в наличност са следните програми за дистанционно отчитане:

M-bus Serial Communicator

M-bus Serial Communicator v2.1

Софтуер за директно отчитане на показанията на уреди през MBRS-xx конвертор. База данни - SQL, дефиниране на произволни групи уреди на 4 нива, подробни справки, калкулация (billing), автоматично отчитане. Различни нива на достъп за потребителите, използване на няколко серийни порта едновременно, управление на RS-485 конвертори (ако се използват в мрежата).

Виж детайли
M-bus GPRS server

M-bus GPRS server

Server-side софтуер за отчитане на n на брой M-bus мрежи през GPRS. База данни - SQL, дефиниране на мрежи, дефиниране на произволни групи уреди на 4 нива за всяка мрежа, автоматично отчитане, подробни справки, калкулация (billing), различни нива на достъп за потребителите и др.

Виж детайли
Конфигурационен софтуер за m-bus

M-bus Config

Конфигурационен софтуер за импулсните броячи на Gineers. Предоставя се безплатно (можете да го изтеглите от секция ИЗТЕГЛЯНЕ.

Виж детайли
Конфигурационен софтуер за m-bus/modbus конвертор

M-bus/modbus Config

Конфигурационен софтуер за m-bus/modbus конвертор на Gineers. Притежава modbus функционалност, чрез която може да се настройва уред MMCR-64 и да се четат m-bus уреди през конвертора. Предоставя се безплатно (можете да го изтеглите от секция ИЗТЕГЛЯНЕ.

Виж детайли

Обща информация

Предлаганите програми извършват отчитане на уреди с m-bus или такива с импулсни изходи през MBCS/MBSS - водомери, топломери, електромери, газ-разходомери и др. Отчетите могат да бъдат напълно автоматизирани, със зададен период на отчитане. Могат да се извършват различни групирания на уредите на 3 нива, подробни справки, калкулация (billing) и др. И двете програми разполагат с диференциран достъп на потребителя - на 4 нива.

Програмите работят под Windows 2000/XP и използват SQL сървърна база данни.