Цифров индикатор D4056

Цифров индикатор D4056

Индикаторът D4056 е седемсегментен индикатор с четири разряда, предназначен за показване на числова стойност до четири десетични цифри с произволно положение на десетичната точка. Устройството е предвидено за монтаж на панел/ лицева плоча. Управлението на всяка от четирите десетични цифри е отделно – с четири даннови входа А, B, C и D, приемащи BCD-код, и три управляващи входа LE, BL и LT, като за всяка от четирите цифри входовете са изведени отделно. Управлението на десетичната точка за всяка цифра е изведено допълнително, като при оставяне свободен на съответния управляващ вход съответната десетичната точка свети.

инструкция за експлоатация


Основни технически характеристики на D4056

брой разряди 4
ниско входно ниво на управляващите входове 0V ÷ 5V
високо входно ниво на управляващите входове 9V ÷ Vdd
дисплей яркочервен, 4-разреден, видима област 60х18 mm, виолетов филтър
захранващо напрежение 12V ÷ 30V DC
консумирана мощност < 2.6 W (110mA/24VDC)
работна температура от 0° C до +45° C
температура на съхранение от -50° C до +90° C
габаритни размери (H/W/D) 36/72/80 mm с куплунг
монтажен отвор (H/W) 32х67 mm правоъгълен, без закръгления
степен на защита IP52 отпред (монтиран на табло), IP31 отзад
маса 135 g

Режим на работа на D4056

В нормалния си режим D4056 показва четири цифри на дисплея си - в зависимост от подадените управляващи сигнали в BCD код. Всяка цифра може да се забрани да бъде променяна.

Уредът не притежава други функции, поради което няма клавиатура или друг вид интерфейс освен дисплея си.