Индустриални уреди от серия 4056

Уредите от серия 4056 са цифрови индикаторни уреди, предназначени за промишлеността. Засега е разработен само 4-разряден индикатор, предназначен за монтаж на лицев панел. Височината на цифрата е 14.0 mm, габаритните размери са: (H/W/D) 48/96/85 mm (без куплунзите).

Разработени и в наличност са следните видове уреди

D4056

Четириразряден цифров управляем индикатор

Виж детайли

Обща информация

Индикаторът D4056 е седемсегментен индикатор с четири разряда, предназначен за показване на числова стойност до четири десетични цифри с произволно положение на десетичната точка. Устройството е предвидено за монтаж на панел/ лицева плоча. Управлението на всяка от четирите десетични цифри е отделно – с четири даннови входа А, B, C и D, приемащи BCD-код, и три управляващи входа LE, BL и LT, като за всяка от четирите цифри входовете са изведени отделно. Управлението на десетичната точка за всяка цифра е изведено допълнително, като при оставяне свободен на съответния управляващ вход съответната десетичната точка свети.

Дисплей

Дисплеят на всички уреди от серията е яркочервен 4-разреден, с височина 18mm, като височината на видимата част на цифрата е 14.0mm. Видимата област на дисплея е покрита със специален тъмновиолетов филтър за по-добра рязкост, читаемост и ергономичност при всякаква осветеност на помещението, в което е разположен уреда. Размерите на дисплея осигуряват видимост от минимум 3m.

Захранване

Уредите се захранват с напрежение 12V DC.

Габарити

Габаритните размери на уредите от серия 4080 са (H/W/D) 48х96х85mm(без куплунзи).